MONIKO - Monikulttuurinen opettajuus -hanke oli monikulttuuristen ryhmien opettajille ja ohjaajille suunnattu koulutus, jonka tarkoitus oli tarjota tukea ja työvälineitä opetustyöhön. Hankkeen toteutti Metropolia Ammattikorkeakoulu vuonna 2019. 
Hankkeen loppuvaiheessa toteutettiin koulutuksen sisältöön perustuva sähköinen loppujulkaisu "Mahdottoman äärellä?", joka löytyy kokonaisuudessaan täältä. Suunnittelin julkaisun graafisen ilmeen ja toteutin julkaisun taiton ja kuvitukset.